Introductie
Europees netwerk tegen georganiseerde misdaad ter ondersteuning van operatoren die van de maffia geconfisqueerde activa beheren.
Ccc werd opgericht op 8 november 2012 om de opbouw van een netwerk van maatschappelijke organisaties en instellingen tegen georganiseerde misdaad te bevorderen. Het strijdt nog steeds voor de bevestiging van een sociale en participatieve economie, vooral onder jongeren, en de geboorte van een nieuwe cultuur in gebieden die worden of werden gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van georganiseerde misdaad.

Onze geschiedenis
In de nasleep van de moord op de regionale secretaris van de PCI in Sicilië, de edelachtbare Pio La Torre, en zijn medewerker Rosario Di Salvo op 30 april 1982, nam het Italiaanse parlement de wet Rognoni-La Torre aan, die de omvang aangaf van de confiscatie van eigendom zonder te voorzien in de sociale bestemming ervan.
In 1996, na het verzamelen van handtekeningen ter ondersteuning van de door Libera gepromote wet op volksinitiatief, nam het parlement wet 109/96 aan voor het sociale hergebruik van geconfisqueerde bezittingen. Deze wet herstelde de effectiviteit van de antimaffiabeweging, die sindsdien in staat is geconfisqueerde eigendommen te beheren om gebieden te bevrijden van de maffiamacht en om fatsoenlijk werk en de ontwikkeling van sociaal verantwoordelijke bedrijven te bevorderen.
In deze context besloot Ccc een Europees netwerk op te zetten in het politieke en institutionele hart van Europa met als doel

  • de beheerders van van de maffia geconfisqueerde bezittingen in Campanië, Calabrië, Apulië en Sicilië te ondersteunen;
  • burgers laten zien dat transparante, duurzame en democratische ontwikkeling die economische en sociale groei stimuleert mogelijk is;
  • het vertrouwen van burgers in de rol van coöperaties en andere ondernemingen in de sociale economie te versterken
  • het maatschappelijk middenveld en actoren van de sociale economie in heel Europa verenigen om de economische invloed van de georganiseerde misdaad te verslaan;
  • EU-burgers bewuster maken van de groeiende bedreiging voor de democratie en de rechtsstaat die uitgaat van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit,
  • het model van hergebruik van van maffia’s geconfisqueerde bezittingen (L. Rognoni-La Torre) door heel Europa exporteren.

Als je meer wilt weten over de missie en doelstellingen van Culture against Camorra, kun je de Statuto & het Manifesto lezen.